dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริหารโครงการก่อสร้าง
bulletควบคุมงานก่อสร้าง
bulletตรวจสอบงานก่อสร้าง
bulletตรวจรับบ้าน
bulletตรวจรับคอนโด
bulletตรวจรับมอบงานก่อสร้าง
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง
dot
dot
สาระน่ารู้ [ ก่อนการซื้อบ้าน ]
dot
bulletขั้นตอนและวิธีการเลือกซื้อบ้าน
bulletซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ถูกโกง
bulletวิธีตรวจสอบสัญญา
bulletสร้างภูมิคุ้มกันในการซื้อบ้าน
dot
สาระน่ารู้ [ ระบบไฟฟ้า ]
dot
bulletประโยชน์ของสายดิน
bulletวิธีการติดตั้งระบบสายดิน
dot
องค์กรต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบ้าน
dot
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิกสยาม
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรมการผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
dot
Link
dot


วสท.
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
วิศวกรที่ปรึกษา


เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด  เป็นนิติบุลคลที่ได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใบอนุญาตเลขที่ 0704/53 และเป็นสมาชิกของสภาวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก 2119 ซึ่งให้บริการบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง และตรวจรับมอบงานก่อสร้าง ได้แก่ ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด ตรวจสอบรับโรงงาน ฯลฯ 

          พ.ศ 2548 ก่อตั้งทีมงาน "CheckCon  Professional  Inspection" เราคือผู้นำเสนอบริการตรวจรับบ้านและคอนโดขึ้นเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยผลักดันและพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักจากสังคมอย่างรวดเร็วอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสังคมเริ่มเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับมากขึ้น
 
          พ.ศ 2552 ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานใหม่ โดยการก่อตั้งเป็นนิติบุคคลในนามของ  "หจก. เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเปคชั่น"  เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2552 

          พ.ศ 2556 ได้แปลงสภาพเป็น "บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเปคชั่น จำกัด" เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหวังผลให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ  ซึ่งการดำเนินธุรกิจจะเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการควบคู่ไปกับการยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  จนทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้ใช้บริการ  ผู้รับเหมา โครงการและหมู่บ้านต่างๆ  เป็นอย่างดี

        CheckCon  Professional  Inspection Co.,Ltd.  ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้นำในด้านบริการที่ปรึกษางานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้านและตรวจรับคอนโด โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป็นทางออกของงานก่อสร้าง และตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการที่กำลังจะทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทั้งการสร้างบ้าน สร้างอาคาร และสร้างโรงงาน  หรือผู้ที่กำลังจะซื้อที่อยู่อาศัย  ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว คอนโด ฯลฯ โดยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือผู้ช่วยท่านด้วยบริการที่ทรงประสิทธิภาพของเรา

 

ผู้ชำนาญการงานวิศวกรรมที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร "
 
ลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา
   
 

 

 Copyright © 2016 All Rights Reserved.

Home | Construction Management | Supervision | Critical Point Inspection | Home Inspection | Condo InspectionProject Referent | Contact us |  
บริหารโครงการก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด

CheckCon Professional Inspection Co.,Ltd.
บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด
77/2  ม.4  ซ.รามอินทรา 31  ถ.รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
โทร  0-2973-1659,  แฟกซ์  0-2973-1658 
info@checkcon.com 

web statistics