dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริหารโครงการก่อสร้าง
bulletควบคุมงานก่อสร้าง
bulletตรวจสอบงานก่อสร้าง
bulletตรวจรับบ้าน
bulletตรวจรับคอนโด
bulletตรวจรับมอบงานก่อสร้าง
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง
dot
dot
สาระน่ารู้ [ ก่อนการซื้อบ้าน ]
dot
bulletขั้นตอนและวิธีการเลือกซื้อบ้าน
bulletซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ถูกโกง
bulletวิธีตรวจสอบสัญญา
bulletสร้างภูมิคุ้มกันในการซื้อบ้าน
dot
สาระน่ารู้ [ ระบบไฟฟ้า ]
dot
bulletประโยชน์ของสายดิน
bulletวิธีการติดตั้งระบบสายดิน
dot
องค์กรต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบ้าน
dot
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิกสยาม
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรมการผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
dot
Link
dot


วสท.
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
วิศวกรที่ปรึกษา


ควบคุมงานก่อสร้าง article

 

 ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Supervision)   เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำพาโครงการก่อสร้างไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะช่วยให้งานก่อสร้างดำเนินไปภายใต้มาตรฐาน ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ตรงตามสัญญา ลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง กำกับดูแลให้งานเสร็จตามแผนที่วางไว้ ช่วยสร้างความมั่นใจว่าเงินที่จ่ายแต่ละงวดมีความสมเหตุสมผล และนอกจากนี้ยังทำให้การจ่ายเงินประกันผลงานเมื่อครบอายุการรับประกันอย่างสบายใจเนื่องจากข้อบกพร่องต่างๆ ได้ทำการแก้ไขตามวิธีการครบถ้วนแล้ว

บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมจากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 0740/53 และเพรียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมนำพาโครงการก่อสร้างของท่านไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้

 

 

 

 

 รายละเอียดการให้บริการ
ช่วงเตรียมการ
 - รวบรวมและศึกษาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารต่างๆ และแบบก่อสร้าง
 - ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง
 - จัดเตรียมวาระการประชุมและเรียกประชุมเปิดโครงการ
ช่วงดำเนินการก่อสร้าง
 - ประชุมเปิดโครงการ
 - ตรวจสอบและอนุมัติแบบขยายการก่อสร้าง (Shop Drawing)
 - ตรวจสอบและอนุมัติวิธีการทำงาน
 - ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานในการก่อสร้าง
 - ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
 - ติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง
 - จัดทำหนังสือเร่งรัดงาน
 - พิจารณาการเรียกร้องขอขยายเวลาก่อสร้าง
 - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง
 - ตรวจสอบงานเปลี่ยนแปลงและงานลด-เพิ่ม
 - จัดประชุมก่อสร้าง (ตามความเหมาะสม)
 - จัดทำรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ (Weekly Report) 
 - จัดทำรายการผลการก่อสร้างประจำเดือน (Monthly Report)
 - ตรวจสอบและทำรายการข้อบกพร่องของงานก่อสร้างก่อนส่งมอบงาน
 - ติดตามและรวบรวมเอกสารต่างๆ Asbuilt Drawing และคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้รับเหมา
ช่วงหลังการก่อสร้าง
 - ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ และแจ้งให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไข
 - พิจารณาอนุมัติคืนเงินประกันผลงาน

หมายเหตุ :
 - มีให้เลือกทั้งแบบประจำหน่วยงาน (Full Time Package) และแบบไม่ประจำหน่วยงาน (Part Time Package)

 

 

 ผลงาน


ดูผลงานที่ผ่านมา

 

 ติดต่อใช้บริการ

 
 0-2973-1659

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

 


ชื่อ-นามสกุล :  *
หน่วยงาน/บริษัท :
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล :  *
รายละเอียด :


Copyright © 2016 All Rights Reserved.

Home | Construction Management | Supervision | Critical Point Inspection | Home Inspection | Condo InspectionProject Referent | Contact us |  
บริหารโครงการก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด

CheckCon Professional Inspection Co.,Ltd.
บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด
77/2  ม.4  ซ.รามอินทรา 31  ถ.รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
โทร  0-2973-1659,  แฟกซ์  0-2973-1658 
info@checkcon.com 

web statistics