dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริหารโครงการก่อสร้าง
bulletควบคุมงานก่อสร้าง
bulletตรวจสอบงานก่อสร้าง
bulletตรวจรับบ้าน
bulletตรวจรับคอนโด
bulletตรวจรับมอบงานก่อสร้าง
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง
dot
dot
สาระน่ารู้ [ ก่อนการซื้อบ้าน ]
dot
bulletขั้นตอนและวิธีการเลือกซื้อบ้าน
bulletซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ถูกโกง
bulletวิธีตรวจสอบสัญญา
bulletสร้างภูมิคุ้มกันในการซื้อบ้าน
dot
สาระน่ารู้ [ ระบบไฟฟ้า ]
dot
bulletประโยชน์ของสายดิน
bulletวิธีการติดตั้งระบบสายดิน
dot
องค์กรต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบ้าน
dot
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิกสยาม
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรมการผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
dot
Link
dot


วสท.
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
วิศวกรที่ปรึกษา


บริหารโครงการก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง article

 

 บริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Management)  ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน เนื่องจากการได้มาซึ่งโครงการก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด และค่าก่อสร้างอยู่ในงบประมาณที่ตั้งใจไว้นั้นไม่ใช้ได้มาอย่างง่ายได้หรือโชคช่วยแต่อย่างใด โครงการก่อสร้างนั้นต้องให้รับการบริหารจัดการโดยทีมงานบริหารงานก่อสร้างที่มีความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ ช่วงก่อนก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง อย่างเป็นระบบ

บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด ผู้ให้บริการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 0740/53 มีบุคลากรที่มากความรู้ความสามารถในทุกแขนง พร้อมอาสาและทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีเพื่อบริหารจัดการโครงการก่อสร้างไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

 รายละเอียดการให้บริการ

 Part 1  ก่อนการก่อสร้าง (สรรหาผู้รับเหมา) 
1. ตรวจสอบแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
2. จัดทำเอกสารประกวดราคา
3. ชี้แจงแบบและสถานที่
4. ชี้แจงเงื่อนไขในการประกวดราคา
5. วิเคราะห์และเปรียบเทียบราคา
6. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกวดราคาที่ผ่านการคัดเลือก
7. ต่อรองราคาที่เหมาะสม
8. ตรวจสอบเอกสารประกอบ และสัญญาจ้างก่อสร้าง

 Part 2  ระหว่างการก่อสร้าง 
 ช่วงเตรียมการ
1. ตรวจสอบสัญญาประกันภัย และสัญญาการค้ำประกัน
2. ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานหลัก
3. ตรวจสอบและอนุมัติการจัดผังบริเวณภายในหน่วยงาน
4. ตรวจสอบการวางผังก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ
5. จัดประชุมเริ่มการก่อสร้าง (Kick-Off Meeting)
 ช่วงดำเนินการก่อสร้าง
6. ติดตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง
7. แนะนำวิธีการแก้ไขงานในกรณีงานล่าช้า
8. พิจารณาการเรียกร้องขอขยายเวลาก่อสร้าง
9. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง
10. ตรวจสอบงานเปลี่ยนแปลงและงานเพิ่มลด
11. ตรวจสอบและอนุมัติแบบขยายการก่อสร้าง (Shop Drawing)
12. ตรวจสอบและอนุมัติวิธีการทำงาน
13. ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุให้เป็นไปตามสัญญา
14. ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานในการก่อสร้าง
15. กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย
16. จัดประชุมก่อสร้างประจำสัปดาห์
17. จัดทำรายงานสภาพการก่อสร้างประจำวัน (Daily Report)
18. จัดทำรายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์ (Weekly Report)
19. จัดทำรายงานผลการก่อสร้างประจำเดือน (Monthly Report)
 ช่วงส่งมอบงานก่อสร้าง
20. ตรวจสอบและทำรายการข้อบกพร่องของงานก่อสร้าง
21. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
22. ติดตามและรวบรวมเอกสารต่างๆ Asbuilt Drawing และคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ

 Part 3  หลังการก่อสร้าง 
 ช่วงระหว่างการรับประกัน
1. ตรวจสอบสาเหตุของข้อบกพร่อง
2. แจ้งให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการแก้ไข
 ช่วงก่อนหมดเวลาการรับประกัน
3. ตรวจสอบข้อบกพร่องครั้งสุดท้ายก่อนหมดประกัน 1-3 เดือน
4. แจ้งให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการแก้ไข
5. พิจารณาอนุมัติคืนเงินประกันผลงาน

 

 

 ผลงาน


ดูผลงานอ้างอิง

 

 ติดต่อใช้บริการ


  0-2973-1659

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 


ชื่อ-นามสกุล :  *
หน่วยงาน/บริษัท :
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล :  *
รายละเอียด :บริการของเรา

ควบคุมงานก่อสร้าง article
ตรวจสอบงานก่อสร้าง
ตรวจรับบ้าน article
ตรวจรับคอนโด article
ตรวจรับมอบงานก่อสร้างCopyright © 2016 All Rights Reserved.

Home | Construction Management | Supervision | Critical Point Inspection | Home Inspection | Condo InspectionProject Referent | Contact us |  
บริหารโครงการก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด

CheckCon Professional Inspection Co.,Ltd.
บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด
77/2  ม.4  ซ.รามอินทรา 31  ถ.รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
โทร  0-2973-1659,  แฟกซ์  0-2973-1658 
info@checkcon.com 

web statistics