ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริหารโครงการก่อสร้าง
bulletควบคุมงานก่อสร้าง
bulletตรวจสอบงานก่อสร้าง
bulletตรวจรับบ้าน
bulletตรวจรับคอนโด
bulletตรวจรับมอบงานก่อสร้าง
dot
รับข่าวสาร

dot
dot
บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง
dot
dot
สาระน่ารู้ [ ก่อนการซื้อบ้าน ]
dot
bulletขั้นตอนและวิธีการเลือกซื้อบ้าน
bulletซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ถูกโกง
bulletวิธีตรวจสอบสัญญา
bulletสร้างภูมิคุ้มกันในการซื้อบ้าน
dot
สาระน่ารู้ [ ระบบไฟฟ้า ]
dot
bulletประโยชน์ของสายดิน
bulletวิธีการติดตั้งระบบสายดิน
dot
องค์กรต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบ้าน
dot
bulletสภาวิศวกร
bulletสภาสถาปนิกสยาม
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
bulletสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
bulletกรมการผังเมือง
bulletกรมที่ดิน
dot
Link
dot


วสท.
สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก
สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
วิศวกรที่ปรึกษา     

 

บริหารโครงการก่อสร้าง : Construction Management

ควบคุมงานก่อสร้าง : Construction Supervision

ตรวจสอบงานก่อสร้าง : Construction Inspection

 

 บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด   ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคางานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง เช่น ตรวจสอบขณะก่อสร้าง ตรวจรับงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 "CheckCon  Professional  Inspection Co.,Ltd"  คือผู้นำเสนอบริการตรวจรับบ้านและคอนโดขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย

 

หมดห่วง!!! เรื่องงานก่อสร้าง กับบริการ บริหารโครงการก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง สามารถเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมได้ 

 

คิดจะสร้างบ้าน สร้างอาคาร หรือสร้างโรงงาน  ท่านมี "วิศวกร" คอยให้คำปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง แล้วหรือยัง ? 

 

ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด ก่อนโอนกับทีมงานมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ ไม่สร้างความขัดแย้งกับทุกฝ่ายด้วย รายการตรวจสอบมากกว่า 400 รายการ และ ผลงานตรวจสอบกว่า 15,000 หลัง

 

บริการของเรา

การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน เนื่องจากการได้มาซึ่งโครงการก่อสร้างที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด และค่าก่อสร้างอยู่ในงบประมาณที่ตั้งใจไว้นั้นไม่ใช้ได้มาอย่างง่ายได้หรือโชคช่วยแต่อย่างใด โครงการก่อสร้างนั้นต้อง

More...

การควบคุมงานก่อสร้าง (Supervision) เป็นกิจกรรมที่ขาดเสียไม่ได้เลยสำหรับงานก่อสร้างทุกโครงการ การควบคุมงานก่อสร้างมีประโยชน์ทำให้งานก่อสร้างนั้นมีคุณภาพและมาตรฐาน แล้วเสร็จตามกำหนด โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างตามที่คาดหมายไว้

More...

การตรวจสอบขณะก่อสร้าง (Critical Point Inspection) ถือเป็นวิธีการตรวจสอบงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เพราะหากพบว่างานก่อสร้างนั้นไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ลดปัญหาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี เช่น..

More...

หากท่านกำลังจะ ตรวจรับบ้านก่อนโอน  แต่ไม่มีความรู้เชิงช่างหรือไม่มั่นใจในมาตรฐานงานก่อสร้าง ท่านสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ ตรวจรับแทนเพื่อ...

 

More...

หากท่านกำลังจะ ตรวจรับคอนโดก่อนโอน  แต่ไม่มีความรู้เชิงช่างหรือไม่มีความมั่นใจในมาตรฐานการก่อสร้าง ท่านสามารถใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ ตรวจรับแทนเพื่อ...

 

More...

หากท่านเจ้าโครงการกำลังจะรับมอบงานก่อสร้างจากทางผู้รับเหมา แต่ต้องการตรวจสอบงานก่อสร้างให้แน่ใจว่าอาคารนั้นมีจุดบกพร่องต่างๆ แอบแฝงหรือหลงเหลืออีกหรือไม่

 

More...

ข่าวและประชาสัมพันธ์
คุณนิตินัย ปลอดภิญโญ ผู้บริหารบริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล จำกัด ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในคอลัมน์หนังสือ CONDO Living ในคอลัมน์ "รู้ทันปัญหา"

More...

นิตยสาร CONDO Living สัมภาษณ์ คุณนิตินัย ปลอดภิญโญ ผู้บริหารบริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด เรื่อง "10 ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจรับคอนโด" 

More...

ต้องการผู้ร่วมงานหลายอัตรา <สนใจคลิ๊ก>

More...

ผลงานบางส่วน

ผลงานที่ปรึกษางานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง

More...

ผลงานตรวจรับบ้าน ตรวจรับทาวน์เฮ้าส์ ตรวจรับอาคารพาณิชย์

More...

ผลงานตรวจสอบคอนโด อาคารชุด

More...

ผลงานตรวจรับมอบงานก่อสร้าง อาคาร โรงงาน

More...

Copyright © 2016 All Rights Reserved.

Home | Construction Management | Supervision | Critical Point Inspection | Home Inspection | Condo InspectionProject Referent | Contact us |  
บริหารโครงการก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด

CheckCon Professional Inspection Co.,Ltd.
บริษัท เช็คคอน โปรเฟสชั่นนอล อินสเป็คชั่น จำกัด
77/2  ม.4  ซ.รามอินทรา 31  ถ.รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220 
โทร  0-2973-1659,  แฟกซ์  0-2973-1658 
info@checkcon.com 

web statistics